Герб Флаг Гимн

Разрешение на строительные работы

image_pdfimage_print

Қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш бўйича ҳабарнома юбориш  давлат ҳизматлари кўрсатининг

МАЪМУРИЙ РЕГЛАМЕНТИ

1-боб. Умумий қоидалар

 1. Ушбу Регламент юридик ва жисмоний шахслар томонидан (кейинги ўринларда хабарнома юборувчилар деб аталади) қурилиш-монтаж ишларини бошлаш тўғрисида хабарнома (кейинги ўринларда хабарнома деб аталади) юбориш тартибини белгилайди.
 2. Ушбу Регламентнинг амал қилиши, мулкчилик шаклидан ва молиялаштириш манбаларидан, шунингдек, қурилиш-монтаж ишлари олиб борилаётган ер участкаси майдонларидан қатъи назар, қурилиш-монтаж ишларининг барча турларига нисбатан қўлланади.

Хабарнома юбориш:

якка тартибдаги уй-жой қурилиши объектлари (қишлоқ жойларда намунавий лойиҳалар бўйича якка тартибда уй-жой қурилиши режасига киритилган объектлардан ташқари);

турар жой тоифасидан нотурар жой тоифасига ўтказилаётган хоналар;

мавсумий ишлар ва яйлов чорвачилиги учун вақтинчалик иншоотлар ва маиший хоналар;

мобил алоқа станцияси монтажи;

ишлаётган муҳандислик-коммуникация тармоқларини ўзгартиришни талаб этмайдиган кичик ўлчамдаги (300 куб метрдан ортиқ бўлмаган) алоҳида қурилаётган объектлар;

конни кавлаш ишлари;

технологик ресурслари ишлатиб бўлинган ва объектни реконструкция қилиш ёки ихтисослаштириш талаб этилмайдиган технологик ҳамда муҳандислик ускуналарини таъмирлаш ва алмаштириш учун талаб этилмайди.

 1. Қурилиш-монтаж ишларини хабарнома юбормасдан амалга ошириш тақиқланади.
 2. Хабарнома Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг қурилиш соҳасида назорат бўйича ҳудудий инспекцияларига (кейинги ўринларда инспекциялар деб аталади) юборилади.
 3. Давлат хизматлари марказлари ва инспекциялар ўртасида ахборот алмашуви электрон рақамли имзони (кейинги ўринларда ЭРИ деб аталади) мажбурий тартибда қўллаш орқали фақат идоралараро электрон ўзаро боғланиш ёрдамида амалга оширилади.
 4. Хабарнома юбориш ушбу Регламентнинг 1-иловасига мувофиқ схема бўйича амалга оширилади.

2-боб. Давлат хизмати кўрсатиш тартиби

 1. Хабарнома юборувчилар уни юбориш учун Давлат хизматлари марказларига ўзи келиб мурожаат этади ёки Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари порталида (кейинги ўринларда ЯИДХП деб аталади) давлат хизматидан электрон шаклда фойдаланиш учун рўйхатдан ўтади.
 2. Хабарнома юборувчилар ўзи келиб мурожаат этган тақдирда, Давлат хизматлари маркази ходими уларни инспекция томонидан назорат функцияларини амалга ошириш учун оммавий оферта (кейинги ўринларда оферта деб аталади) билан таништиради.

Хабарнома юборувчилар офертани қабул қилганидан сўнг Давлат хизматлари маркази ходими хабарнома юборувчи номидан ушбу Регламентнинг 2-иловасига мувофиқ шакл бўйича хабарномани электрон шаклда тўлдиради.

Хабарнома юборувчилар ЯИДХП орқали мурожаат қилинганда эса, мустақил равишда оферта билан танишадилар ва уни қабул қиладилар ҳамда ушбу Регламентнинг 2-иловасига мувофиқ шакл бўйича хабарномани электрон шаклда тўлдиради.

 1. Хабарнома тўлдиргандан сўнг у хабарнома юборувчининг ЭРИси билан тасдиқланади.

Давлат хизматлари маркази ходимлари ва ЯИДХП хабарнома юборувчиларни инспекцияларнинг офертаси билан таништиради ҳамда давлат хизматларидан фойдаланиш учун уларни ЭРИси мажбурий тартибда бўлиши шарт эканлиги тўғрисида олдиндан хабардор қилади.

Давлат хизматлари марказлари хабарнома юборувчилар ЭРИсини жойнинг ўзида олишлари учун барча зарур шароитларни таъминлашга мажбур.

 1. Хабарнома юбориш бўйича давлат хизматлари кўрсатиш учун йиғим ундирилмайди.
 2. Хабарнома юборувчиларда ЭРИси мавжуд эмаслиги ёки уни олишнинг рад этилганлиги, хабарномада нотўғри маълумотлар кўрсатилиши, офертани қабул қилмаслик давлат хизмати кўрсатишни рад этиш учун асос ҳисобланади.

Давлат хизматлари кўрсатишни бошқа асослар бўйича рад этиш қатъиян тақиқланади.

 1. Хабарнома юборувчи давлат хизматидан фойдаланишдан уни кўрсатишнинг ҳар қандай босқичида бош тортиш ҳуқуқига эга.

Хабарнома юборувчи давлат хизматидан фойдаланишдан бош тортганда Давлат хизматлари маркази ёки ЯИДХП орқали бу ҳақда инспекцияни дарҳол хабардор қилади. Хабарнома юборувчининг хабарномаси инспекция томонидан кўрмасдан қолдирилади.

 1. Ўзи келиб мурожаат этганда Давлат хизматлари марказлари хабарнома тўлдирилган вақтдан бошлаб 10 дақиқа мобайнида уларни инспекцияга юборади.

ЯИДХП орқали мурожаат қилинганда эса хабарнома автоматик тарзда инспекцияга юборилади.

 1. Инспекция хабарнома келиб тушган вақтдан бошлаб бир соат мобайнида сумма ва банк реквизитларини кўрсатилган ҳамда ўз ЭРИси билан тасдиқланган инвойсни Давлат хизматлари марказига (ўзи келиб мурожаат этганда) ёки ЯИДХП орқали хабарнома юборувчига (ЯИДХП орқали мурожаат этганда) электрон равишда юборади.
 2. Хабарнома юборувчи инвойсда кўрсатилган суммани инвойс келиб тушган кундан бошлаб ўн кунгача бўлган муддатда тўлаши шарт.

Инвойсда кўрсатилган сумманинг ўз вақтида тўланмаслиги қурилиш ва реконструкция объектлари устидан давлат архитектура-қурилиш назоратини амалга оширишни тўхтатиш учун асос бўлмайди.

Хабарнома юборувчи ва инспекция ўртасида келиб чиққан низолар суд тартибида ҳал этилади.

 1. Оферта ва инвойс Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги билан келишган ҳолда тасдиқланадиган шакл бўйича расмийлаштирилади.
 2. Давлат хизматлари маркази инвойс келиб тушгандан сўнг 10 дақиқа мобайнида уни хабарнома юборувчининг электрон манзилига юборади ва бу ҳақда хабарнома юборувчини берувчини ахборот-коммуникация тизими орқали хабардор қилади. Бунда, Давлат хизматлари маркази хабарнома юборувчига ўзи келиб мурожаат қилганда инвойсни электрон шаклда ёки қоғоз шаклида уларга ўзининг муҳрини босиб, бериши шарт.

3-боб. Якунловчи қоидалар

 1. Шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига, шаҳарсозлик фаолияти соҳасида техник тартибга солиш норматив ҳужжатларига амал қилиниши, қурилиш-монтаж ишлари сифати ва тўлиқ бажарилиши юзасидан инспекция томонидан назорат функцияларининг амалга оширилиши учун хабарнома юборувчи томонидан Вазирлар Маҳкамаси белгилайдиган тартиб ва миқдорларда ажратмалар амалга оширилади.
 2. Хабарномада кўрсатилган объектларда, инспекция томонидан қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда шаҳарсозлик меъёрлари ва қоидаларига риоя этилиши юзасидан қонунчиликда белгиланган тартибда танлаш йўли билан назорат ўрнатилади.
 3. Хабарнома юборилган вақтдаги шартлар ўзгарган тақдирда (иш бажарувчиларининг, объектда техник ва муаллифлик назоратини амалга оширадиган шахслар алмашиши, лицензиянинг амал қилиш муддати тугаши, лойиҳа ечимларидаги сезиларли ўзгаришлар ва ҳ.к.), хабарнома юборувчилар ўн кун мобайнида инспекцияга тегишли ўзгаришларни кўрсатган ҳолда қўшимча хабарнома юборишлари керак.
 4. Қўшимча хабарнома ушбу Регламентнинг 13-бандига мувофиқ юборилади. Агар шартларда ўзгаришлар инвойсда кўрсатилган сумма миқдорининг ўзгаришига олиб келса, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда қайта ҳисоб-китоб амалга оширилади.
 5. Давлат хизматлари марказлари ва инспекциялар ўз фаолиятини амалга ошириши натижасида хабарнома юборувчи тўғрисидаги маълумотларнинг махфийлигини таъминлашлари шарт.
 6. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Давлат хизматлари агентлиги, унинг ҳудудий бошқармалари ва Давлат хизматлари марказлари ушбу Регламент талаблари ижроси бўйича давлат органлари ва бошқа ташкилотларнинг фаолияти юзасидан, шу жумладан, ЯИДХП орқали доимий назорат ва мониторингни амалга оширадилар.
 7. Хабарнома юборувчи давлат органлари ва бошқа ташкилотлар ходимларининг хатти-ҳаракатлари юзасидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда шикоят қилиши мумкин.

Маъмурий регламентга
1-ИЛОВА

Қурилиш-монтаж ишларини бошлаш тўғрисидаги хабарнома юбориш

СХЕМАСИ

Босқичлар Субъектлар Тадбирлар Бажариш муддатлари
1-босқич Хабарнома юборувчи Қурилиш-монтаж ишларини бошлаш тўғрисида хабарнома юбориш учун Давлат хизматлари марказига ўзи келиб мурожаат этади ёки Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари порталида (кейинги ўринларда ЯИДХП деб аталади) давлат хизматидан электрон шаклда фойдаланиш учун рўйхатдан ўтади. Хоҳишига кўра
2-босқич 1. Давлат хизматлари маркази Қурилиш-монтаж ишларини бошлаш тўғрисида хабарнома инспекцияга юбориш. 1.10 дақиқа мобайнида
2. ЯИДХП 2. Автоматик тарзда
3-босқич Инспекция 1. Қурилиш-монтаж ишларини бошлаш тўғрисида хабарнома қабул қилиш.

2. Сумма ва банк реквизитларни инвойсда кўрсатиш ҳамда уни ўз ЭРИси билан тасдиқлаш ва Давлат хизматлари марказига (ўзи келиб мурожаат этганда) ёки ЯИДХП орқали хабарнома юборувчига (ЯИДХП орқали мурожаат этганда) электрон равишда юбориш.

1 соат мобайнида
4-босқич Давлат хизматлари маркази Инвойсни хабарнома юборувчининг электрон манзилига юбориш ва бу ҳақда хабарнома юборувчини ахборот-коммуникация тизими орқали хабардор қилиш. 10 дақиқа

Маъмурий регламентга
2-ИЛОВА

______________ ______________
(санаси) (рақами)
Қурилиш-монтаж ишларини бошлаш тўғрисида
ХАБАРНОМА
I. (жис.) Ариза берувчи — жисмоний шахс тўғрисида маълумот:
1. Ф.И.О.
2. Паспорт маълумотлари (серияси ва рақами):
З.СТИР:
4. Манзили:
5. Телефон рақами:
6. Электрон почта манзили:
I. (юр.) Ариза берувчи — юридик шахс тўғрисида маълумот:
1. Тўлиқ номи:
2. СТИР:
3. МФО:
4. ОКЭД:
5. Юридик манзили:
6. Телефон рақами:
7. Электрон почта манзили:
II. Объект тўғрисида маълумот:
1. Объектнинг номи:
2. Объектнинг жойлашуви (индекс, манзил, мўлжал):
3. Объектнинг мураккаблик тоифаси:
4. Қурилиш-монтаж ишларининг тури:
5. Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати: йиғма экспертиза хулосасига асосан (ҚҚСиз, буюртмачининг бошқа харажатлари ва жиҳозларсиз)
6. Қурилиш Бош бошқармасининг хулосаси (баёни) рақами ва санаси
7. Давлат экспертиза органининг номи, ижобий хулосанинг рақами ва санаси:
8. Пудратчи ташкилот лицензиясининг рақами ва санаси (лицензияланадиган алоҳида қурилиш-монтаж ишлари турларини бажаришда):
9. Экспертиза органларининг лойиҳа ҳужжатларининг саноат хавфсизлиги тўғрисидаги ижобий хулосасининг рақами ва санаси (хавфли ишлаб чиқариш объектлари учун):
III. Назорат органлари ва масъул ходимлар тўғрисида маълумот:
Қурилиш объектида масъул шахснинг лавозими Ташкилот номи Масъул шахснинг ФИШ Паспорт маълумотлари (серияси ва рақами): Олийгоҳ номи, мутахассислиги, диплом рақами ва санаси
Муаллифлик назорати
Техник назоратчи
Иш юритувчи (прораб)

Изоҳ. объект(лар)нинг қурилиш-монтаж ишлари бошланмаганлиги тўғрисида кафолат бераман.

Мен _________________________________________,

(тадбиркорлик субъектининг Ф.И.О.)

келтирилган барча маълумотларнинг ишончлилигини тасдиқлайман, объект(лар)нинг қурилиш-монтаж ишлари бошланмаганлиги тўғрисида кафолат бераман ҳамда оммавий офертани қабул қиламан».

Ариза берувчининг ЭРИси».

е) 7-иловада:

2-бандга «объектларининг қурилиши» сўзларидан кейин», давлат сирлари билан боғлиқ ҳамда давлат аҳамиятига эга бўлган объектлар» сўзлар қўшилсин;

16-банд учинчи хатбоши қуйидаги матнда тўлдирилсин:

«Бунда объектнинг қурилиш ҳажми 300 куб метрдан ортиқ бўлмаган тақдирда далолатнома қурилиш соҳасида назорат бўйича ҳудудий инспекцияга келишиш учун юборилмайди».

 1. Вазирлар Маҳкамасининг «Муҳандислик-коммуникация тармоқларига уланиш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламентларини тасдиқлаш тўғрисида» 2018 йил 31 мартдаги 256-сон қарорида:

а) 1-иловада:

4-банд қуйидаги мазмундаги еттинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

«Электр таъминоти лойиҳасини келишиши мазкур Регламент ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 18 майдаги 370-сон қарори билан тасдиқланган Лойиҳа-смета ҳужжатларини келишиш ҳамда бир вақтда объектнинг зилзилага бардошлилиги ва ёнғин хавфсизлиги бўйича лойиҳавий ечимларини экспертизадан ўтказиш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламентига асосан бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилишининг лойиҳа-смета ҳужжатларини кўриб чиқиш ва келишиш жараёни билан бир вақтда амалга оширилиши мумкин.»;

5-банднинг ўнинчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«қуввати 20 кВтдан юқори бўлган электр энергияси истеъмолчилари учун электр таъминоти лойиҳасини, шу жумладан бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилишининг лойиҳа-смета ҳужжатларини кўриб чиқиш ва келишиш жараёни билан бир вақтда техник шартларга мувофиқлигини кўриб чиқади ва келишади, агар лойиҳани ишлаб чиқувчи лойиҳалаш ташкилоти бўлса;»;

11-банднинг биринчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«11. Давлат хизматларини кўрсатиш учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 10 фоизи миқдорида йиғим ундирилади, электр таъминоти лойиҳаси бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилишининг лойиҳа-смета ҳужжатларини кўриб чиқиш ва келишиш жараёни билан бир вақтда келишиладиган ҳолатлар бундан мустасно.»;

23-банднинг биринчи хатбошиси «тасдиқлайди» сўзи «тасдиқлайди, электр таъминоти лойиҳаси бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилишининг лойиҳа-смета ҳужжатларини кўриб чиқиш ва келишиш жараёни билан бир вақтда келишиладиган ҳолатлар бундан мустасно» сўзлари билан алмаштирилсин;

25-банднинг иккинчи ва учинчи хатбошилари қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«Электр таъминоти лойиҳасини, кўриб чиқиш ва келишиш натижалари тегишли равишда ҲЭТК ва Ўзэнергоинспекциянинг ЭРИси билан тасдиқланади ва ЭРИ билан тасдиқланган куни лойиҳа ташкилотларига, электр таъминоти лойиҳаси бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилишининг лойиҳа-смета ҳужжатларини кўриб чиқиш ва келишиш жараёни билан бир вақтда келишиладиган ҳолларда лойиҳа ташкилотига давлат хизматлари маркази (ўзи келиб мурожаат қилган тақдирда) ёки ЯИДХП орқали электрон кўринишда юборилади.

Ўзэнергоинспекция ушбу Регламентнинг 3-иловасига, шу жумладан Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 18 майдаги 370-сон қарори билан тасдиқланган Лойиҳа-смета ҳужжатларини келишиш ҳамда бир вақтда объектнинг зилзилага бардошлилиги ва ёнғин хавфсизлиги бўйича лойиҳавий ечимларини экспертизадан ўтказиш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламентининг 2-иловасига мувофиқ шаклдаги сўровнома келиб тушган кундан бошлаб қуйидаги муддатлардан ошмаган муддатларда электр таъминоти лойиҳасини келишади ёки келишишни рад этади:»

б) 2-иловада:

4-банд қуйидаги мазмундаги тўққизинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

«Газ таъминоти лойиҳаси мазкур Регламент ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 18 майдаги 370-сон қарори билан тасдиқланган Лойиҳа-смета ҳужжатларини келишиш ҳамда бир вақтда объектнинг зилзилага бардошлилиги ва ёнғин хавфсизлиги бўйича лойиҳавий ечимларини экспертизадан ўтказиш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламентига асосан бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилишининг лойиҳа-смета ҳужжатларини кўриб чиқиш ва келишиш жараёни билан бир вақтда келишилиши мумкин»;

5-банднинг бешинчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«газ таъминоти лойиҳасини, шу жумладан бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилишининг лойиҳа-смета ҳужжатларини кўриб чиқиш ва келишиш жараёни билан бир вақтда техник шартларга мувофиқлигини кўриб чиқади ва келишади, агар лойиҳани ишлаб чиқувчи лойиҳалаш ташкилоти бўлса»;

11-банднинг биринчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«11. Давлат хизматларини кўрсатиш учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 10 фоизи миқдорида йиғим ундирилади, газ таъминоти лойиҳаси бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилишининг лойиҳа-смета ҳужжатларини кўриб чиқиш ва келишиш жараёни билан бир вақтда келишиладиган ҳолатлар бундан мустасно»;

21-банднинг биринчи хатбошисидаги «тасдиқлайди» сўзи «тасдиқлайди, газ таъминоти лойиҳаси бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилишининг лойиҳа-смета ҳужжатларини кўриб чиқиш ва келишиш жараёни билан бир вақтда келишиладиган ҳолатлар бундан мустасно» сўзлари билан алмаштирилсин;

23-банди биринчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«23. ҲГК ушбу Регламентнинг 3-иловасига, шу жумладан Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 18 майдаги 370-сон қарори билан тасдиқланган Лойиҳа-смета ҳужжатларини келишиш ҳамда бир вақтда объектнинг зилзилага бардошлилиги ва ёнғин хавфсизлиги бўйича лойиҳавий ечимларини экспертизадан ўтказиш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламентининг 2-иловасига мувофиқ шаклдаги сўровнома тушганидан сўнг уч иш куни давомида газ таъминоти лойиҳасини келишади ёки келишишни рад этади»;

25-бандга «ҲГК томонидан лойиҳалаш ташкилотига» сўзларидан кейин «газ таъминоти лойиҳаси бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилишининг лойиҳа-смета ҳужжатларини кўриб чиқиш ва келишиш жараёни билан бир вақтда келишиладиган ҳолларда лойиҳа ташкилотига давлат хизматлари маркази (ўзи келиб мурожаат қилган тақдирда) ёки» сўзлари қўшилсин;

в) 3-иловага:

4-банд қуйидаги мазмундаги олтинчи хатбоши билан тўлдирилсин:

«Иссиқлик таъминоти лойиҳаси мазкур Регламент ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 18 майдаги 370-сон қарори билан тасдиқланган Лойиҳа-смета ҳужжатларини келишиш ҳамда бир вақтда объектнинг зилзилага бардошлилиги ва ёнғин хавфсизлиги бўйича лойиҳавий ечимларини экспертизадан ўтказиш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламентига асосан бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилишининг лойиҳа-смета ҳужжатларини кўриб чиқиш ва келишиш жараёни билан бир вақтда келишилиши мумкин»;

5-банднинг тўртинчи хатбошиси қуйидаги мазмунда баён этилсин:

«иссиқлик таъминоти лойиҳасини, шу жумладан бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилишининг лойиҳа-смета ҳужжатларини кўриб чиқиш ва келишиш жараёни билан бир вақтда техник шартларга мувофиқлигини кўриб чиқади ва келишади, агар лойиҳани ишлаб чиқувчи лойиҳалаш ташкилоти бўлса»;

11-банди биринчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«11. Давлат хизматларини кўрсатиш учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 10 фоизи миқдорида йиғим ундирилади, иссиқлик таъминоти лойиҳаси бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилишининг лойиҳа-смета ҳужжатларини кўриб чиқиш ва келишиш жараёни билан бир вақтда келишиладиган ҳолатлар бундан мустасно»;

21-банднинг биринчи хатбошисидаги «тасдиқлайди» сўзи «тасдиқлайди, иссиқлик таъминоти лойиҳаси бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилишининг лойиҳа-смета ҳужжатларини кўриб чиқиш ва келишиш жараёни билан бир вақтда келишиладиган ҳолатлар бундан мустасно» сўзлари билан алмаштирилсин;

22-банднинг биринчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«22. Иссиқлик таъминоти корхонаси ушбу Регламентга 3-иловага, шу жумладан Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 18 майдаги 370-сон қарори билан тасдиқланган Лойиҳа-смета ҳужжатларини келишиш ҳамда бир вақтда объектнинг зилзилага бардошлилиги ва ёнғин хавфсизлиги бўйича лойиҳавий ечимларини экспертизадан ўтказиш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламентининг 2-иловасига мувофиқ шаклдаги сўровнома тушганидан сўнг уч иш куни мобайнида иссиқлик таъминоти лойиҳасини келишади ёки келишишни рад этади»;

24-бандга «иссиқлик таъминоти корхонаси томонидан лойиҳалаш ташкилотига» сўзларидан кейин «иссиқлик таъминоти лойиҳаси бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилишининг лойиҳа-смета ҳужжатларини кўриб чиқиш ва келишиш жараёни билан бир вақтда келишиладиган ҳолларда лойиҳа ташкилотига давлат хизматлари маркази (ўзи келиб мурожаат қилган тақдирда) ёки» сўзлари қўшилсин.

г) 4-иловада:

4-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«4. Истеъмолчиларни сув таъминоти ва сувни чиқариб ташлаш тармоқларига улаш жараёни қуйидагиларни назарда тутади:

техник шартларни ишлаб чиқиш (янги объект қурилишида архитектура-режалаштириш топшириғини ишлаб чиқиш доирасида амалга оширилади);

сув таъминоти ва сувни чиқариб ташлаш лойиҳасини ишлаб чиқиш ва келишиш;

қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

сувни ҳисобга олиш приборини пломбалаш;

сув таъминоти ва сувни чиқариб ташлаш хизматларини кўрсатиш бўйича шартномани тузиш;

сувни етказиб бериш ва оқова сувларни қабул қилиш.

Сув таъминоти ва сувни чиқариб ташлаш лойиҳаси мазкур Регламент ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 18 майдаги 370-сон қарори билан тасдиқланган Лойиҳа-смета ҳужжатларини келишиш ҳамда бир вақтда объектнинг зилзилага бардошлилиги ва ёнғин хавфсизлиги бўйича лойиҳавий ечимларини экспертизадан ўтказиш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламентига асосан бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилишининг лойиҳа-смета ҳужжатларини кўриб чиқиш ва келишиш жараёни билан бир вақтда келишилиши мумкин»;

5-банднинг бешинчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«сув таъминоти ва сувни чиқариб ташлаш лойиҳасини, шу жумладан бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилишининг лойиҳа-смета ҳужжатларини кўриб чиқиш ва келишиш жараёни билан бир вақтда техник шартларга мувофиқлигини кўриб чиқади ва келишади, агар лойиҳа ишлаб чиқувчи лойиҳалаш ташкилоти бўлса»;

11-банднинг биринчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«11. Давлат хизматларини кўрсатиш учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 10 фоизи миқдорида йиғим ундирилади, сув таъминоти ва сувни чиқариб ташлаш лойиҳаси бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилишининг лойиҳа-смета ҳужжатларини кўриб чиқиш ва келишиш жараёни билан бир вақтда келишиладиган ҳолатлар бундан мустасно»;

21-банднинг биринчи хатбошисидаги «тасдиқлайди» сўзи «тасдиқлайди, сув таъминоти ва сувни чиқариб ташлаш лойиҳаси бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилишининг лойиҳа-смета ҳужжатларини кўриб чиқиш ва келишиш жараёни билан бир вақтда келишиладиган ҳолатлар бундан мустасно» сўзлари билан алмаштирилсин;

23-банднинг биринчи хатбошиси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

«23. СҚКХ ташкилоти ушбу Регламентга 3-иловага, шу жумладан Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 18 майдаги 370-сон қарори билан тасдиқланган Лойиҳа-смета ҳужжатларини келишиш ҳамда бир вақтда объектнинг зилзилага бардошлилиги ва ёнғин хавфсизлиги бўйича лойиҳавий ечимларини экспертизадан ўтказиш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламентининг 2-иловасига мувофиқ шаклдаги сўровнома тушганидан сўнг уч иш куни мобайнида сув таъминоти ва сувни чиқариб ташлаш лойиҳасини келишади ёки келишишни рад этади»;

25-банд «СҚКХ ташкилоти томонидан лойиҳалаш ташкилотига» сўзларидан сўнг «сув таъминоти ва сувни чиқариб ташлаш лойиҳаси бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилишининг лойиҳа-смета ҳужжатларини кўриб чиқиш ва келишиш жараёни билан бир вақтда келишиладиган ҳолларда лойиҳа ташкилотига давлат хизматлари маркази (ўзи келиб мурожаат қилган тақдирда) ёки» сўзлари билан тўлдирилсин.

 1. Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 31 июлдаги 603-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги тўғрисидаги низомнинг 16-бандидаги «(АРТ-1 ва АРТ-2)» сўзлари чиқариб ташлансин.

(Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 29.11.2019 й., 09/19/961/4092-сон)

мнения :

(0)

[OK]