Seal Flag Anthem

Construction on the state standards in the field of information

image_pdfimage_print
 1. Тадбиркорлик субъектлари фаолиятини назорат килиш ваколатини берувчи барча қонун хужжатлари руйхати.
 1. -Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини давлат томонидан назорат қилиш тўғрисида»ги Қонуни,

  -Ўзбекистон Республикасининг «Стандартлаштириш тўғрисида»ги, «Метрология тўғрисида»ги,  Махсулот ва хизматларни  сертификатлаштириш тўғрисида»ги  Қонунлари,

  -Ўзбекистон Республикасининг «Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодекси»

  -«Назорат органлари томонидан хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини ташкиллаштириш тартиби ва текширишларни рўйхатга олиш китобини юритиш тўғрисидаги Низом»  (Адлия Вазирлиги томонидан 6.05.2006 йилда №1573 ракам билан рўйхатга олинган).

  -«Назорат қилувчи органлар томонидан якка тартибдаги тадбиркорлар фаолиятини текширишларни ташкиллаштириш тартиби тўғрисидаги НИЗОМ. (Адлия Вазирлиги томонидан   03,09,2007 йилда №1712  ракам билан рўйхатга олинган).

  – Ўзбекистон Республикаси  Вазирлар Махкамасининг  2011 йил 29 июлдаги  «Шахарсозлик фаолияти сохасида рухсат бериш тартиботлари ва давлат назорати тизимини такомоллаштириш  тўғрисида»ги  №222 сонли қарори  2 иловаси билан қабул қилинган  «Давлат архитектура қурилиш назорати худудий инспекцияси тўғрисидаги  Намунавий Низом»и,

  1. Давлат архитектура курилиш назорати инспекцияси томонидан назорат қилинадиган масалалар рўйхати

  – ишлаб чиқарувчилар томонидан қурилиш материаллари, конструкциялари ва буюмларини ишлаб чиқаришда техник жихатдан тартибга солишга доир норматив хужжатлар талабларига риоя этилишини назорат қилиш,

  -курилиш-монтаж ишларининг барча босқичларида, уларни амалга ошириш технологияси талабларига риоя этилишини назорат қилиш,

  -объектларда қўлланилаётган қурилиш материаллари, буюмларининг жихатдан тартибга солишга доир норматив хужжатлар талабларига мувофиқлигини назорат қилиш.

  1. Тадбиркорлик субъектлари фаолиятида қтказилган текширишлар натижалари бўйича куўриладиган таъсир чоралари ( қўлланиладиган иқтисодий ва маъмурий чоралар) ва уларни қўлланилиши белгиланган қонун хужжатлари руйхати:

  ДАҚН инспекцияси томонидан  текшириш натижаларига бўйича  Ўзбекистон Республикаси «Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси»нинг  99 моддасига асосан  таъсир чоралар қўлланилади.   Жумладан:

   

  «99-модда. Шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш

  Лойиҳалаш, қурилиш-монтаж ишларини бажариш талабларини, бинокорлик материаллари, конструкциялари ва буюмларини ишлаб чиқаришда техник регламентлар талабларини бузиш, шунингдек давлат архитектура-қурилиш назорати органларининг кўрсатмаларини бажаришдан бўйин товлаш ёки ўз вақтида бажармаслик —

  мансабдор шахсларга энг кам иш ҳақининг уч бараваридан беш бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

  Худди шундай ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса, —

  мансабдор шахсларга энг кам иш ҳақининг беш бараваридан ўн бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

  Қурилиши тугалланган бинолар ва иншоотларни фойдаланишга қабул қилиш қоидаларини, аҳоли пунктларини ва аҳоли пунктлариаро ҳудудни режалаштириш ва қуриш бош режаларини, лойиҳаларини, тарихий иморатлар жойлашган туманларни реконструкция қилиш режаларини, даҳаларни, мавзеларни ва шаҳарларнинг саноат зоналарини, қишлоқ аҳоли пунктларини қуриш ва ободонлаштириш сифатини, шунингдек бинолар ва иншоотларнинг архитектура ечимларини бузиш —

  мансабдор шахсларга энг кам иш ҳақининг беш бараваридан ўн бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

  Ушбу модданинг учинчи қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарликларни маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этиш —

  мансабдор шахсларга энг кам иш ҳақининг ўн бараваридан ўн беш бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

  Объектларни давлат экспертизасининг лойиҳа-смета ҳужжатлари хусусидаги, шу жумладан иш ҳужжатлари хусусидаги ижобий хулосасисиз, шунингдек давлат архитектура-қурилиш назорати органлари рўйхатидан ўтказмасдан ва уларнинг рухсатномасисиз қуриш —

  мансабдор шахсларга энг кам иш ҳақининг ўн бараваридан ўн беш бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

  Ушбу модданинг бешинчи қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарликни маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этиш —

  мансабдор шахсларга энг кам иш ҳақининг ўн беш бараваридан ўттиз бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади»;

   

  1. Назорат қилувчи органнинг марказий аппаратива таркибий тузилмалари раҳбарларининг исми, шарифлари ва   тўлик почта манзиллари, телефон рақамлари:

  Ўзбекистон Республикаси «Давлат архитектура ва қурилиш  қўмитаси»

  Тошкент шахри, Абай кўчаси -6,

  Қўмита раиси  Зокиров  Ботир Иркинович

  Самарқанд вилояти Давлат архитектура қурилиш назорати инспекцияси

  Манзил. Самарқанд шахри, Кўксарой майдони 2-бино, 2 қават. Индекс 140257

  Инспекция  бошлиги:    Назаров БахромАмонович

  Тел. факс 0 (366) 235-08-57

  1. Самарқанд вилояти   ДАҚН  инспекциясининг   2014-2018 йилларда

   текширишларни ўтказиш хуқуқига эга мансабдор шахслари

   РЎЙХАТИ

   

  Тр

  Ходимнинг

  Ф.И.Ш

  лавозими Махсус гувохнома раками ва санаси
  1 Назаров Б.А Инспекция болшиғи №318   муддати   2015 йил 19 июндан -2018 йил 19 июнгача
  2 Илмуратов Ш.М Бош мутахассис №317   муддати   2015 йил 19 июндан -2018 йил 19 июнгача
  3 Сувонкулов Ф.Х Бош мутахассис №320   муддати   2015 йил 19 июндан -2018 йил  19 июнгача
  4 Холикулов Т.З Етакчи мутахассис №326   муддати   2015 йил 19 июндан -2018 йил  19 июнгача
  5 Холмуминов К.Р Бош

  мутахассис

  №319   муддати   2015 йил 19 июндан -2018 йил  19 июнгача
  6 Шодмонов У.Д Етакчи мутахассис №322   муддати   2015 йил 19 июндан -2018 йил  19 июнгача
  7 Хамроев Ж. Х Етакчи мутахассис №324   муддати   2015 йил 19 июндан -2018 йил  19 июнгача
  8 Шодиев  С. Етакчи мутахассис №199   муддати   2014 йил 22 декабрдан – 2017 йил  22 декабргача
  9 Нурматов А. Б Етакчи мутахассис №202   муддати   2014 йил 22 декабрдан – 2017 йил  22 декабргача
  10 Кубаев К.Э Етакчи  мутахассис №201   муддати   2014 йил 22 декабрдан – 2017 йил  22 декабргача
  11 Соатов Б.Б бош мутахассис №203   муддати   2014 йил 22 декабрдан – 2017 йил  22 декабргача
  12 Рахимов Одил Етакчи  мутахассис №380   муддати   2016 йил 27 майдан – 2019 йил  27 майгача

   

  1. «Тадбиркорлик субъектлари фаолиятини текширишларнинг мувофиклаштирилган  режа–жадвалларини шакллантиришнинг аниқасосланган таъмойиллари тугрисида» ги Низомлар:

  Ўзбекистон Республикаси архитектура ва қурилиш  Давлат қўмитасининг  «Тадбиркорлик субъектлари фаолиятини текширишларнинг мувофиклаштирилган йиллик  чораклик   режа–жадвалларини шакллантиришнинг  тартиби тўғрисидаги НИЗОМ»и

  (Назорат органлари фаолиятини мувофиклаштириш  Республика Кенгаши томонидан  09.03.2006 йил №1 баёни билан тасдикланган)

   

  1. Текширишлар давомида назорат остидаги субъектлар фаолиятда кўплаб учрайдиган камчиликларни олдини олиш ва бартараф этиш юзасидан тавсиялар:

  -Қурилиш ишларини олиб борилиши тартиби, қоидалари тўғрисида профилактик ишларни кучайтириш.

  -Қурилиш махсулотларини ишлаб чикариш билан шуғулланувчи тадбиркорлар билан профилактик тушунчалар берилишини кучайтириш.

  -Қурилиш ва ишлаб чикариш сохасида буклетлар таркатиш. Назорат килувчи органлар веб сайтларида   маълумотлар киритиш.

  -Синов лабораторияси  хизматларини кўпайтириш.

  -Инспекциянинг  хар ойнинг 1 чоршанбасида  белгиланган  “Очиқ эшиклар куни” хамда инспекциянинг  235-69-23 рақамли  “Ишонч телефони” тадбирларини доимий ташкилларштириш, тадбиркорларнинг  муаммоли